Szkolenie BHP dla pracowników – karta szkolenia wstępnego

Podczas zatrudniania pracownika istotnym elementem jest zapewnienie mu szkolenia BHP dla pracowników. Nie wolno do pracy dopuścić osoby, która nie odbyła odpowiedniego szkolenia, które przygotowuje go pod kątem zapoznania z zasadami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie BHP dla pracowników musi odbyć się przed podjęciem przez nich pracy i potwierdzone musi zostać odpowiednią dokumentacją.

szkolenie bhp dla pracowników

Szkolenie BHP dla pracowników dzielone jest na poszczególne rodzaje, które obejmują szkolenie wstępne

Podczas szkolenia wstępnego BHP pracownik pozna zasady i reguły BHP podczas rozmowy z osobą, która odpowiedzialna jest za przeprowadzenie szkolenia BHP dla pracowników oraz bezpośrednio na stanowisku pracy zapozna się z wykonywanymi czynnościami, które po uprzednim pokazaniu i objaśnieniu będzie mógł wykonać sam i liczyć na wskazówki szkoleniowca.

Szkolenie BHP dla pracowników musi potwierdzone zostać odpowiednią dokumentacją, która stanowi dowód odbycia szkolenia i odpowiedniego przygotowania pracownika do pracy. Szkolenie potrzebne jest pracownikowi aby mógł czynności związane z pracą wykonywać nie tworząc przy tym zagrożenia dla siebie i dla współpracowników.

Szkolenia BHP dla pracowników potwierdzane są kartą szkolenia wstępnego BHP, która powinna zawierać takie dane jak:

  • Dane pracodawcy
  • Dane pracownika, który odbywa szkolenie
  • Informacje o szkoleniu zawiera między innymi dane osoby przeprowadzającej szkolenie BHP dla pracowników oraz datę szkolenia, stanowisko pracy

Szkolenie BHP dla pracowników przygotowuje zatrudnionych do wykonywanego stanowiska pracy. Uświadamia pracowników jak istotne jest przestrzeganie zasada bezpieczeństwa oraz higieny pracy w celu zachowania zdrowia i nie wywoływania zagrożeń, dodatkowo uczy jak postępować podczas ewentualnych sytuacji kryzysowych.